Si të mbrohemi nga presioni i lartë i gjakut gjatë muajve të ftohtë?

Burimet e përdorura

Burimet:  
 
https://www.thecardiologyadvisor.com/home/topics/hypertension/seasonal-variations-in-blood-pressure-what-your-patients-need-to-know/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3883610/ 
https://blog.fitbit.com/winter-foods-heart-health/ 
https://www.durhamnephrology.com/foods-that-increase-blood-pressure/ 
https://www.puls.bg 
https://acibadem.bg 

loading...